Товч танилцуулга

Манай байгууллага нь Архангай аймгаар нэвтрэн өнгөрөх улсын чанартай 165,5 км замыг хариуцан тээврийн хэрэгслүүд саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 2020 оны 07 дугаар сарын байдлаар нийт 39 ажилтантай, Зам барилгын 23 машин механизмтай үйлчилгээний зориулалтын 5 машинтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

- Байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бодлого төлөвлөлтүүд

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, ажилтан албан хаагч сонгон шалгаруулах журам, бусад

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн гүйцэтгэл, төлөвлөлт, биелэлт, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, худалдан авалт

Ил тод байдлын тайлан мэдээ

Өргөдөл, гомдол, ил тод байдал, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт тайлан мэдээ.

Сүүлд нэмэгдсэн тайлан

Сүүлд нэмэгдсэн тайлан

Фото зурагнууд

Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ

Холбоосууд

Шаардлагатай байгууллагуудын холбоосууд